Bijbelretraite 4-10 juni 2024

Laat je in 5 dagen meenemen door het meest vertaalde, best gelezen boek ter wereld en maak iedere dag persoonlijk contact met een nieuwe passage uit de Bijbel. Ontdek hoe deze oude bron cultuur, taal, kunst en rechtspraak heeft beïnvloed en ervaar de unieke zeggingskracht van oeroude tekst. De retraite is bij uitstek geschikt voor wie onbekend is met de Bijbel en benieuwd is naar zijn inhoud. Er is geen specifieke voorkennis vereist en de colleges worden consequent verbonden met het alledaagse, praktische, herkenbare leven.

Dag 1. Aankomst en ontvangst (vanaf 15.00 uur Griekse tijd)

Dag 2. Godsargumenten

Wereldwijd geloven miljarden mensen in God, goden en hogere machten. Is dit alleen maar aangeleerd gedrag of een vorm van naïef bijgeloof, of bestaan er inderdaad redelijke, intellectuele argumenten voor het bestaan van een God als eerste oorzaak van de ons bekende werkelijkheid? Verken de status van het actuele debat over dit onderwerp en bepaal je eigen gefundeerde mening.

Dag 3. Inleiding op de Bijbel en Oude Testament I: proza

Waar komt de Bijbel vandaan? Wie hebben de Bijbel geschreven? Wanneer leefden deze auteurs en wat waren hun motieven? Hoe is de Bijbel opgebouwd en wanneer heeft de Bijbel haar huidige vorm gekregen? De inleiding geeft je inzicht in de opbouw en structuur van de Bijbel zodat je de weg leert vinden door dit imposante, omvangrijke boek. Na de inleiding maak je kennis met enkele verhalen uit de oudste bronnen van de Bijbel: het Oude Testament.

Dag 4. Oude Testament II: poëzie en wijsheidsliteratuur

Maak contact met oeroude wijsheden en wonderschone (liefdes) poëzie en ontdek hoe deze teksten in de loop van de eeuwen zijn opgevat en doorgegeven. Ervaar de verrassende relevantie voor het moderne leven en leer hoe je antieke woorden kunt verbinden met het leven hier en nu.

Dag 5. Nieuwe Testament I: het leven van Jezus

Laat je meenemen door een verslag over het leven en werk van Jezus en de opkomst en ontwikkeling van het vroege christendom. Ontdek de impact die deze stroming op de wereld heeft gehad en leer haar invloed in het heden en in je eigen denken te herkennen.

Dag 6. Nieuwe Testament II: het onderwijs van Jezus

Op de laatste dag van de retraite verdiep je jezelf verder in de persoon en het werk van Jezus. Wat zegt hij over zichzelf? Wat zeggen mensen over hem? Wat leerde hij en welke impact heeft hij gehad? Hoe zou je hem kunnen definiëren en op welke manier kan hij het leven hier en nu verrijken?

Dag 7. Afscheid en vertrek (voor 11.00 uur Griekse tijd)


Stilteretraite 18-24 juni 2024)

Stilte is onmisbaar voor vitaal leven. Desondanks is de verhouding van veel moderne mensen ten opzichte van stilte ambivalent. Stilte wordt begeerd, omarmd en beschermd, maar evengoed wordt ze vaak vermeden en verjaagd. Hoe komt dat? Wat ís stilte eigenlijk? Wat doet ze met mensen? Wat is jouw relatie tot stilte en wat doet stilte met jou? Tijdens de retraite nader je zo dicht mogelijk tot de stilte en heb je alle tijd en ruimte om stilte te ervaren. Er is geen specifieke voorkennis vereist en de colleges worden consequent verbonden met herkenbare, alledaagse ervaringen.

Dag 1. Aankomst en ontvangst (vanaf 15.00 uur Griekse tijd)

Dag 2. Het wezen van stilte

Je verdiept je in de ontologische vraag wat stilte is. Hoe kun je stilte definiëren en hoe sterk is de claim van sommige filosofen die stilte opvatten als het absolute niets? Tijdens dit college denk je na over de diepten die schuilgaan onder alledaagse begrippen. Stilte krijgt een vollere klank en rijkere betekenis.

Dag 3. De werking van stilte

Het tweede college draait om de praktische vraag wat stilte in de praktijk met je doet. Wat is de werking van stilte en wat zegt dat over haar wezen? In deze verkenningstocht ontdek je dat stilte een dynamische kracht die nauw is verbonden met creativiteit, vitaliteit en liefde.

Dag 4. Stilte en jezelf

Op de derde dag ga je aan de slag met de persoonlijke vraag hoe stilte doorwerkt in creativiteit, vitaliteit en liefde in jouw leven. Wat heeft stilte jou op deze terreinen te zeggen? Leer om je persoonlijke relatie tot stilte nader te duiden en ontdek op welke fronten van jouw leven nadere verstilling wenselijk is.

Dag 5. Stilte en de ander

In stilte ontstaat ook ruimte voor de ontmoeting met de ander. Stilte is nodig om de vreemde ander werkelijk te zien, te horen, te ontmoeten. Hoe manifesteert dit sociologische aspect van stilte zich in jouw leven? Hoe is het gesteld met jouw verstilde luistervaardigheid en opmerkzaamheid?

Dag 6. Stilte en spiritualiteit

Tijdens het laatste college verken je de spirituele dimensie van stilte. In de diepste betekenis van het Oudgriekse woord voor stilte schuilt ook een spirituele dimensie. Stilte is onzichtbaar, ongrijpbaar, oneindig en in de kern alomtegenwoordig. Vanuit de filosofie kan stilte in de diepste zin van het woord worden geduid als een sacrale ervaring. Stil zijn impliceert ten diepste contact met eeuwigheid, sacraliteit, bovenzinnelijkheid. Niet voor niets neemt stilte in vrijwel alle religies een belangrijke plaats in. De ervaring van stilte overstijgt de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid. Stilte is gelegen aan gene zijde van rationaliteit en taal. Daarom sluit je de collegereeks af met niets dan stilte.

Dag 7. Afscheid en vertrek (voor 11.00 uur Griekse tijd)